Over FEMMA

Femma is een vrouwenvereniging met 60 000 leden in 800 groepen in Vlaanderen en Brussel. Jaarlijks organiseert Femma met haar vrijwilligers meer dan 30 000 activiteiten. Femma strijdt voor gelijkheid, tijd en geluk voor vrouwen en mannen.

ONZE MISSIE
Femma schept ontmoetingskansen, beweegt vrouwen en verdedigt hun belangen. Zo bouwen we aan een wereld waarin elke vrouw zich ontplooit. Rechtvaardigheid en solidariteit inspireren ons.

Onze Visie

Wij vrijwilligers maken Femma.

We bouwen aan een wereld die rechtvaardig, solidair en duurzaam is. Een wereld waar vrouwen en mannen een gelijke rol spelen in alle domeinen. Waar gelijkwaardigheid en keuzevrijheid van mensen centraal staat. Met beide voeten staan we in de samenleving. Een samenleving die continu verandert en ons nieuwe uitdagingen en mogelijkheden biedt. Realiteiten zoals individualisering  en superdiversiteit  doen ons veranderen en vernieuwen. De leefwereld van vrouwen vormt daarbij onze inspiratiebron.

Bij Femma ontmoeten we elkaar.

Wat ons bindt, is vrouw zijn, over culturen en verschillen heen. We ontmoeten elkaar op lokale activiteiten en via sociale media. Ontspanning, educatie, cultuur en maatschappelijke actie staan centraal bij die ontmoeting. Wij zijn actieve en betrokken burgers. Onze inzet binnen Femma is een laagdrempelige opstap naar andere lokale en bovenlokale engagementen. Wij maken mee het sociale weefsel in ons dorp, gemeente of stad en scheppen hechte en open ‘gemeenschappen’.

Bij Femma leren we van elkaar

Daarbij vertrekken we vanuit  onze eigen ervaringen en belevingen. We ontwikkelen nieuwe vaardigheden, inzichten en waarden. Zo ontplooien en versterken we onszelf en elkaar.

Bij Femma ontdekken, beleven en maken we cultuur

We ontdekken en beleven samen cultuur in alle mogelijke vormen (reizen, tentoonstellingen, film, …). We creëren zelf cultuur via onze creatieve activiteiten. We reflecteren over het leven, waarden en normen. Met een open geest voor andere culturen, dichtbij en veraf.

Bij Femma maken we de samenleving

We maken onszelf en elkaar tot sterke vrouwen. We zijn feministes  met een groot maatschappelijk bewustzijn en engagement.We verdedigen de belangen van vrouwen, hier en elders in de wereld. We verenigen vrouwen en kaarten structurele machtsongelijkheden aan. Zo geven we de samenleving mee vorm.