Maak een bucket list voor jouw groep

Een bucket list maken! Is dit wel iets voor mijn groep?

Een warme groep zijn waar iedereen zich thuis voelt en graag bij hoort, waar vrouwen met plezier hun vrije tijd besteden, dat willen we toch allemaal! Maar hoe kunnen jullie daar aan blijven werken? Dit kan onder andere door het maken en gebruiken van een “bucket list”.

Een bucket list is een lijst met dingen die je wilt doen!

Door na te denken over een bucket list komen jullie er achter wat echt belangrijk is binnen jullie groep. Het kan jullie helpen bij het uitzoeken hoe jullie van jullie groep een warme groep blijven maken. Welke acties kunnen jullie doen zodat vrouwen zinvol kiezen hoe ze hun vrije tijd gaan besteden.

Als groep maken jullie plannen over welke activiteiten jullie gaan organiseren, wie wat doet, hoe de taken verdeeld worden. Allemaal heel waardevol en nodig …. Maar een groep is veel meer dan een plek waar activiteiten worden georganiseerd. Ze is een vriendinnengroep, een plek waar vrouwen troost en plezier vinden bij elkaar. Een groep laat zich gelden in de buurt en komt op voor kwetsbaren. Ze maakt een vuist tegen onrecht.

In een bucket list lijsten jullie op hoe jullie gaan werken aan vriendschap, solidariteit, verbinding en vrije tijd.

We maakten voor jullie al een sjabloon van een bucket list! Wellicht deden jullie al vele tips die op de lijst staan. Heel mooi! Dan nemen jullie ze zeker graag mee naar het volgende jaar. Sommige tips zijn misschien nieuw en kunnen inspireren om ermee aan de slag te gaan.

Wat hebben jullie nodig?

 • Neem een voorbeeld bucket list over en bespreek de voornemens. Vink al de tips aan die jullie met jullie ploeg willen aanpakken. Er is ook ruimte voorzien om eigen voornemens in te vullen!
 • Maak een eigen bucket list op maat van jullie groep. Gebruik hiervoor het lege sjabloon . Onderaan de fiche vinden jullie vragen die kunnen helpen om zelf een bucket list op te stellen.

Download hier de voorbeeld bucket list.

Download hier het lege sjabloon van een bucket list.

Hoe gaan jullie tewerk?

 • Bespreek de lijst in de groep van vrijwilligers tijdens een bestuursvergadering wanneer het weer kan.
 • Stuur de lijst door naar al de vrijwilligers en laat iedereen individueel zijn voorkeur aanduiden. In een volgende vergadering wordt alles samengebracht en volgt er een mooi gesprek over welke voornemens aangepakt zullen worden.

Hoe kunnen jullie het aanpakken?

 • Voor bepaalde voornemens die het gehaald hebben kan een verantwoordelijke vrijwilliger aangeduid worden als het wenselijk is dat 1 vrijwilliger zich het aantrekt.
 • Elke vergadering of om de zoveel tijd wordt er een voornemen besproken en samen bekeken welke acties ondernomen worden.
 • Neem niet teveel hooi op jouw vork. Een paar voornemens aanduiden die je dan op het einde van het jaar kan afvinken is beter dan een hele lijst aanduiden met voornemens waar men uiteindelijk niet toe gekomen is.
 • Geef aan elke vrijwilliger een afgewerkt exemplaar mee. Het is een lijst met voornemens voor heel de groep.
 • Als jullie een bucket list op maat van jullie groep maken, zet er niet alleen grote dingen op. Schrijf er ook kleinere, fijne zaken op, zo blijven jullie regelmatig dingen van je bucket list afstrepen, wat zeker motiveert.

Vragenlijst voor groepen die een bucket list op maat willen maken.

 • Waar dromen jullie al lang van om met jullie vrijwilligersgroep te doen?
 • Hoe willen jullie verbinding met jullie leden behouden?
 • Wat willen jullie zeker meenemen uit de voorbije periode wat nieuw was en wat jullie zeker willen herhalen?
 • Wellicht zijn er nog meer vrouwen in de buurt die hun vrije tijd willen besteden door deel te nemen aan jullie activiteiten. Hoe bereiken jullie hen? Hoe zichtbaar zijn jullie in de buurt?
 • Een groep is geen eiland op zichzelf. Hoe solidair zijn jullie met kwetsbare vrouwen, met organisaties die deze vrouwen bereiken? Willen jullie graag eens verzusteren met een van de netwerken van Wereldvrouwen?

Een gouden tip!

Alles kan en alles mag. Een bucket list is dé plek om al jullie dromen voor jullie groep op te schrijven. Durf te dromen!

Nog meer voornemens.

 • We plaatsen onze activiteiten op de lichtborden van de gemeente en programmakanalen van de gemeente.
 • ​De leden hebben contactgegevens van vrijwilligers waarbij ze terecht kunnen voor vragen en opmerkingen. Elk lid heeft een buddy.(aanspreekpunt)
 • Eén keer per jaar vragen we aan onze groepscoach een extra magazines en verspreiden deze op zichtbare plaatsen zoals bibliotheek, onthaal gemeentehuis.
 • We versturen kaartjes bij opname van een lid in een ziekenhuis.

Download hier de fiche

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Please reload

Please Wait