Wat doet licht met ons lichaam en welzijn?

Het licht of de straling van het licht beïnvloedt meer dan alleen ons gezichtsvermogen. Dat de bewuste waarneming van licht in het netvlies – zien – van grote waarde is voor ons welzijn en onze gezondheid, is bekend. Minder bekend is dat ook de onbewuste, niet-beeldvormende waarneming van licht in de hersenen reacties oproept die een grote rol spelen in ons gezond functioneren. Licht heeft een invloed op ons algemeen welbehagen, het heeft een invloed op onze stemming, ons brein, onze zintuigen en onze slaap.

Infosessie 1 x 2 uren

Wat is licht precies? Is er een verschil tussen natuurlijk en kunstmatig licht? Hoe kunnen we licht optimaal gebruiken? Wat doet licht met ons lichaam? Welke soorten licht  bestaan er? Hoe kan je licht gebruiken om beter te functioneren en te slapen? Deze infosessie geeft je meer inzicht in de soorten licht die er bestaan. Verder wordt stilgestaan bij het effect van licht op ons functioneren. Je krijgt concrete tips om slim met licht en donker om te gaan.

Deze activiteit is ontwikkeld in samenwerking met CM

Praktische info

Wil je deze workshop graag volgen in jouw buurt?

Je vindt de geplande activiteiten in je buurt via onze activiteitenzoeker.

Ben je vrijwilliger en wil je deze activiteit organiseren voor je groep?

Je vindt alle informatie via de Webwijzer.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *